رویداد ها

بیشتر
به مناسبت افتتاحیه سایت و اپلیکیشن مدیران خلاق 25%

به مناسبت افتتاحیه سایت و اپلیکیشن مدیران خلاق 25%

ساعت شروع :9 | ساعت پایان :13
تومان 200,000 تومان 150,000

بیشتر
تایم محدود

نکته های مهم کسب و کار

بهترین کاری که تو زندگیم کردم این بود که خودم رو باور کردم

عقاب باشید کامران صحت

در گفتگو به جای استاد سخنران همه چیزدان دانش آموز مشتاق یادگیری باشیم

مدیریت حرفه ای کسب و کار استاد عباس نقیبی

محتوای هدفمند پادشاه است (برگرفته از محصول محتوای پولساز من)

محتوای پولساز خانم نغمه خسروی

راهبرد افزایش فروش ایجاد رابطه است (برگرفته از محصول محتوای پولساز من)

محتوای پولساز خانم نغمه خسروی

آخرین رویداد ها