رویداد مدیران خلاق

تکنیکهای فروش و بازاریابی حرفه ای در دوران رکود

عنوان دوره

تکنیکهای فروش و بازاریابی حرفه ای در دوران رکود


ویدیو معرفی

لینک کوتاه: http://modirankhallagh.ir/SL/Index/210Q7x
به اشتراک بگذارید:

توضیحات دوره

معرفی رویداد