خرید دوره

برند سازی مبتنی بر تجربه

توضیحات


ویدیو دمو


قسمت 1:فیلم جلسه اول برندسازی مبتنی بر تجربه

برای مشاهده این قسمت لطفا دوره را خریداری نمایید


قسمت 2:فیلم جلسه دوم برندسازی مبتنی بر تجربه

برای مشاهده این قسمت لطفا دوره را خریداری نمایید


قسمت 3:فیلم جلسه سوم برندسازی مبتنی بر تجربه

برای مشاهده این قسمت لطفا دوره را خریداری نمایید

لینک کوتاه: http://modirankhallagh.ir/SL/Index/383M5n
به اشتراک بگذارید: