رویداد مدیران خلاق

کارگاه فروش داغ در بازار سرد

عنوان دوره

کارگاه فروش داغ در بازار سرد


ویدیو معرفی

لینک کوتاه: http://modirankhallagh.ir/SL/Index/35N8r
به اشتراک بگذارید:

توضیحات دوره

2019/12/17

نغمه خسروی

تست نظر