خرید دوره

مذاکره نکته 1 اهمیت ضمیر ناخودآگاه

توضیحات

سری نکته های ناب از اساتید مدیران خلاق

مذاکره: نکته 1 اهمیت ضیر ناخودآگاه

استاد : دکتر داود ذوالقدر


ویدیو دمو

<h4><span style="font-size:16px"><strong>سری نکته های ناب از اساتید مدیران خلاق</strong></span></h4> <h4><span style="font-size:16px"><strong>مذاکره: نکته 1 اهمیت ضیر ناخودآگاه</strong></span></h4> <h4><span style="font-size:16px"><strong>استاد : دکتر داود ذوالقدر</strong></span></h4>

لینک کوتاه: http://modirankhallagh.ir/SL/Index/182Y7e
به اشتراک بگذارید: