رویداد مدیران خلاق

دوره جامع مدیریت موثر

عنوان دوره

دوره جامع مدیریت موثر


ویدیو معرفی

لینک کوتاه: http://modirankhallagh.ir/SL/Index/67A1w
به اشتراک بگذارید:

توضیحات دوره

معرفی دوره جامع مدیریت موثر