خرید دوره

جعبه سیاه ارتباطات موثر با ابزار دیسک

توضیحات

دوره آموزشی استفاده از ابزار دیسک (آزمون دیسک) در ارتباطات موثر

 


ویدیو دمو

<p style="text-align:right">دوره آموزشی استفاده از ابزار دیسک (آزمون دیسک) در ارتباطات موثر</p> <p style="text-align:right">&nbsp;</p>


قسمت 1:قسمت اول دوره ارتباطات موثر با ابزار دیسک

برای مشاهده این قسمت لطفا دوره را خریداری نمایید


قسمت 2:قسمت دوم دوره ارتباطات موثر با ابزار دیسک

برای مشاهده این قسمت لطفا دوره را خریداری نمایید

لینک کوتاه: http://modirankhallagh.ir/SL/Index/681H0c
به اشتراک بگذارید: