خرید دوره

فروش حرفه ای

توضیحات

فروش حرفه ای :تکنیک ها و راهکارهای تکراری دیگر جوابگو نیست
❌فروش خدمات و محصولات را حرفه ای کنید!!!
❌در رکود اقتصادی امیدی برای معمول بودن نیست !!!

در این فایل حرفه ای شدن را در ساده ترین موارد با جزییات هوشمندانه خواهید شناخت و اجرایش می کنید…
در این فایل، مدل فکری برنده و خلق ارتباطات حرفه ای را خواهید آموخت و …
ارائه و به کاربستن تکنیک های روانشناسی فروش باعث خواهد شد نافذ و کاریزماتیک باشید و همواره در زندگی و کسب و کار بدرخشید … .

عناوین این فایل آموزشی:

مدل فکری یک فروشنده حرفه ای
پرزنت و ارائه حرفه ای
روش های بکر و کاربردی در متقاعدسازی مشتری باهوش امروز
شناسایی و معرفی فراتر از رفع نیاز مشتری ؛(رفع خواسته هیجانی مشتری)
خلق داستان فروش حرفه ای
مهارت های ارتباطی حرفه ای و….


ویدیو دمو

<p dir="rtl">فروش حرفه ای :تکنیک ها و راهکارهای تکراری دیگر جوابگو نیست<br /> ❌فروش خدمات و محصولات را حرفه ای کنید!!!<br /> ❌در رکود اقتصادی امیدی برای معمول بودن نیست !!!</p> <p dir="rtl">در این فایل&nbsp;حرفه ای شدن را در ساده ترین موارد با جزییات هوشمندانه خواهید شناخت و اجرایش می کنید&hellip;<br /> در این فایل، مدل فکری برنده و خلق ارتباطات حرفه ای را خواهید آموخت و &hellip;<br /> ارائه و به کاربستن تکنیک های روانشناسی فروش باعث خواهد شد نافذ و کاریزماتیک باشید و همواره در زندگی و کسب و کار بدرخشید &hellip; .</p> <p dir="rtl">عناوین این فایل آموزشی:</p> <p dir="rtl">مدل فکری یک فروشنده حرفه ای<br /> پرزنت و ارائه حرفه ای<br /> روش های بکر و کاربردی در متقاعدسازی مشتری باهوش امروز<br /> شناسایی و معرفی فراتر از رفع نیاز مشتری ؛(رفع خواسته هیجانی مشتری)<br /> خلق داستان فروش حرفه ای<br /> مهارت های ارتباطی حرفه ای و&hellip;.</p>


قسمت 1:قسمت اول آموزش فروش حرفه ای

برای مشاهده این قسمت لطفا دوره را خریداری نمایید


قسمت 2:قسمت دوم آموزش فروش حرفه ای

برای مشاهده این قسمت لطفا دوره را خریداری نمایید


قسمت 3:قسمت سوم آموزش فروش حرفه ای

برای مشاهده این قسمت لطفا دوره را خریداری نمایید


قسمت 4:قسمت چهارم آموزش فروش حرفه ای

برای مشاهده این قسمت لطفا دوره را خریداری نمایید


قسمت 5:قسمت پنجم آموزش فروش حرفه ای

برای مشاهده این قسمت لطفا دوره را خریداری نمایید


قسمت 6:قسمت ششم آموزش فروش حرفه ای

برای مشاهده این قسمت لطفا دوره را خریداری نمایید

لینک کوتاه: http://modirankhallagh.ir/SL/Index/574M8m
به اشتراک بگذارید: