خرید دوره

مذاکره فروش به سبک سانتزو

توضیحات

مذاکره فروش به سبک سان تزو:از استراتژی  مذاکره فروش چه می دانی؟
از قدرت نمایی در مذاکره چه می دانی؟
در اولین جلسه دیدار مذاکره را چگونه آغاز می کنی ؟
با مجهز شدن به چک لیست در جلسه مذاکره هستی؟
از مهارتهای ارتباطی در مذاکره چقدر آگاهی؟
تکنیک ها و تاکتیک های مذاکره را چقدر میشناسی؟
چگونه افراد مقابلت را پیش بینی می کنی؟
چگونه دروغ و ریا را در مذاکرات شناسایی می کنی؟
در هنگام دروغ و دورویی در مذاکره واکنشت چیست ؟
راهکارهای مقابله با فشار و عصبانیت را می دانی؟
چه زمان در مذاکره پیشروی می کنی ؟
و چه زمان باید عقب نشینی کنی؟
و چه زمان هوشمندانه باید مذاکره را ترک کنی ؟
جملات و عبارات تاثیرگذارت در مذاکره چیستند؟
با روش های خلع سلاح در مذاکره چقدر آشنایی؟
چگونه با افراد وارد نهایی سازی فروشت می شوی ؟
و……..

محتوای اموشی متفاوت با شما قوانین هنر رقابت و پیروزی در شرایط بحران زده تجارت رقم زده خواهد شد با خروجی بی نظیر و تغییرات و تحولاتی نو !!!


ویدیو دمو

<p dir="rtl">مذاکره فروش به سبک سان تزو:از استراتژی &nbsp;مذاکره فروش چه می دانی؟<br /> از قدرت نمایی در مذاکره چه می دانی؟<br /> در اولین جلسه دیدار مذاکره را چگونه آغاز می کنی ؟<br /> با مجهز شدن به چک لیست در جلسه مذاکره هستی؟<br /> از مهارتهای ارتباطی در مذاکره چقدر آگاهی؟<br /> تکنیک ها و تاکتیک های مذاکره را چقدر میشناسی؟<br /> چگونه افراد مقابلت را پیش بینی می کنی؟<br /> چگونه دروغ و ریا را در مذاکرات شناسایی می کنی؟<br /> در هنگام دروغ و دورویی در مذاکره واکنشت چیست ؟<br /> راهکارهای مقابله با فشار و عصبانیت را می دانی؟<br /> چه زمان در مذاکره پیشروی می کنی ؟<br /> و چه زمان باید عقب نشینی کنی؟<br /> و چه زمان هوشمندانه باید مذاکره را ترک کنی ؟<br /> جملات و عبارات تاثیرگذارت در مذاکره چیستند؟<br /> با روش های خلع سلاح در مذاکره چقدر آشنایی؟<br /> چگونه با افراد وارد نهایی سازی فروشت می شوی ؟<br /> و&hellip;&hellip;..</p> <p dir="rtl">محتوای اموشی متفاوت با شما قوانین هنر رقابت و پیروزی در شرایط بحران زده تجارت رقم زده خواهد شد با خروجی بی نظیر و تغییرات و تحولاتی نو !!!</p>


قسمت 1:قسمت اول مذاکره فروش به سبک سانتزو

برای مشاهده این قسمت لطفا دوره را خریداری نمایید


قسمت 2:قسمت دوم مذاکره فروش به سبک سانتزو

برای مشاهده این قسمت لطفا دوره را خریداری نمایید

لینک کوتاه: http://modirankhallagh.ir/SL/Index/872G4v
به اشتراک بگذارید: