خرید دوره

فروش زیر پوستی

توضیحات

تکیه کردن بر تجربیات سابق فروش به معنای جاماندن کسب و کار و روش های فروش شما در دوره سنتی ست . ترکیب دانش و علم فروش روز در کنار تجربه یک ضرورت است و نتایج درخشان تری می سازد و این موضوع را به ما اثبات می کند که مصرف کننده و مشتری دستخوش تغییرات لحظه ای ست  و هر فروشنده و کسب و کاری با آگاهی به ایجاد تغییرات از طریق حواس پنجگانه می تواند شانس فروش خود را بالاتر ببرد طبیعتا و برای این تغییر جهشی به سوی نتایج خارق العاده دنیای مارکتینگ و فروش حدود ده سال است که ترکیب بازاریابی و فروش را به رشته های مغزی انسان  با عنوان نورو مارکتینگ و بازاریابی عصبی کشف کرده است و در این سالها محققان و دانشمندان بیشتر از پیش به این دستاورد فوق العاده آگاهی یافته اند و برندهای بزرگ دنیا از این روش نوین به بهره وری می رسند .راستی می دانید چرا با اینکه روی پاکت سیگارها مشمئزکننده ترین عوارض و عواقب سیگار کشیدن وجود دارد باز هم سیگاری ها تمایل به سیگار کشیدن دارند و این آمار در دنیا نجومی ست ؟ آیا می دانید چرا فردی باهدف خرید کم وارد فروشگاهی می شود و کمی بعد تر چندبرابرش را خرید کرده است ؟؟؟جواب نمونه این سوال ها در این فایل ویدئویی ست .

-شناخت فرصت های بحران
-شناخت و معرفی بازاریابی عصبی
-اثرات بازاریابی برندها عصبی در خرید
-تعریف مغزسه گانه در بازاریابی عصبی
-تاثیر مغزها در تصمیم به خرید بیشتر
-اثر حواس پنجگانه در خرید
-صدا ،بو و عطرها رنگ ها و جزییات انگیزه ساز در خرید
-بازاریابی بعدششم
-روش های ارتباط با مغز قدیم
-روش های حیرت انگیز در انگیزه سازی مصرف کنندگان در خرید
و…


ویدیو دمو

<p style="text-align:right">تکیه کردن بر تجربیات سابق فروش به معنای جاماندن کسب و کار و روش های فروش شما در دوره سنتی ست . ترکیب دانش و علم فروش روز در کنار تجربه یک ضرورت است و نتایج درخشان تری می سازد و این موضوع را به ما اثبات&nbsp;می کند که مصرف کننده و مشتری دستخوش تغییرات لحظه ای ست &nbsp;و هر فروشنده و کسب و کاری با آگاهی به ایجاد تغییرات از طریق حواس پنجگانه می تواند شانس فروش خود را بالاتر ببرد طبیعتا و برای این تغییر جهشی به سوی نتایج خارق العاده دنیای مارکتینگ و فروش حدود ده سال است که ترکیب بازاریابی و فروش را به رشته های مغزی انسان &nbsp;با عنوان نورو مارکتینگ و بازاریابی عصبی کشف کرده است و در این سالها محققان و دانشمندان بیشتر از پیش به این دستاورد فوق العاده آگاهی یافته اند و برندهای بزرگ دنیا از این روش نوین به بهره وری می رسند .راستی می دانید چرا با اینکه روی پاکت سیگارها مشمئزکننده ترین عوارض و عواقب سیگار کشیدن وجود دارد باز هم سیگاری ها تمایل به سیگار کشیدن دارند و این آمار در دنیا نجومی ست ؟ آیا می دانید چرا فردی باهدف خرید کم وارد فروشگاهی می شود و کمی بعد تر چندبرابرش را خرید کرده است ؟؟؟جواب نمونه این سوال ها در این فایل ویدئویی ست .</p> <p style="text-align:right">-شناخت فرصت های بحران<br /> -شناخت و معرفی بازاریابی عصبی<br /> -اثرات بازاریابی برندها عصبی در خرید<br /> -تعریف مغزسه گانه در بازاریابی عصبی<br /> -تاثیر مغزها در تصمیم به خرید بیشتر<br /> -اثر حواس پنجگانه در خرید<br /> -صدا ،بو و عطرها رنگ ها و جزییات انگیزه ساز در خرید<br /> -بازاریابی بعدششم<br /> -روش های ارتباط با مغز قدیم<br /> -روش های حیرت انگیز در انگیزه سازی مصرف کنندگان در خرید<br /> و&hellip;</p>


قسمت 1:فروش حرفه ای زیر پوستی

برای مشاهده این قسمت لطفا دوره را خریداری نمایید

لینک کوتاه: http://modirankhallagh.ir/SL/Index/369Y1c
به اشتراک بگذارید: