خرید دوره

نگارش نامه موثر بازاریابی و فروش

  • star
  • star

توضیحات

امروز نوشتن یک نامه موثر بازاریابی و فروش برای سازمان ها بسیار اهمیت پیدا کرده است.

کلیات نامه نگاری را تقریبا همه می دانند  اما به جزئیات هیچکس وقوف ندارد.

نوشتن کار سختی است و تعهد آور است.

نامه اساساً دارای پنج رکن اساسی است که باید راجع به آنها دقت کرد.


ویدیو دمو

<p dir="rtl"><span style="font-size:16px">امروز نوشتن یک نامه موثر بازاریابی و فروش برای سازمان ها بسیار اهمیت پیدا کرده است. </span></p> <p dir="rtl"><span style="font-size:16px">کلیات نامه نگاری را تقریبا همه می دانند&nbsp; اما به جزئیات هیچکس وقوف ندارد.</span></p> <p dir="rtl"><span style="font-size:16px">نوشتن کار سختی است و تعهد آور است.</span></p> <p dir="rtl"><span style="font-size:16px">نامه اساساً دارای پنج رکن اساسی است که باید راجع به آنها دقت کرد.</span></p>


قسمت 1:نگارش نامه موثر بازاریابی و فروش

برای مشاهده این قسمت لطفا دوره را خریداری نمایید

لینک کوتاه: http://modirankhallagh.ir/SL/Index/343F1o
به اشتراک بگذارید: