خرید دوره

برندسازی شخصی مقدماتی

توضیحات

در دوره برند ثروت ساز ما به شما راهکارهایی را آموزش می‌دهیم که بتوانید برند شخصی مستحکمی برای خودتان بسازید و فایده داشتن این برند شخصی قوی این است که در هر زمینه‌ای که کار می‌کنید، افراد با شنیدن اسم آن زمینه کاری به یاد شما و موحصولات و خدمات شما خواهند افتاد، همانطور که خود ما با شنیدن مثلا کلمه وکیل یا مشاور خانواده یا …. یاد افراد خاصی می‌افتیم.


ویدیو دمو

<p dir="rtl">در دوره برند ثروت ساز ما به شما راهکارهایی را آموزش می&zwnj;دهیم که بتوانید برند شخصی مستحکمی برای خودتان بسازید و فایده داشتن این برند شخصی قوی این است که در هر زمینه&zwnj;ای که کار می&zwnj;کنید، افراد با شنیدن اسم آن زمینه کاری به یاد شما و موحصولات و خدمات شما خواهند افتاد، همانطور که خود&nbsp;ما با شنیدن مثلا کلمه وکیل یا مشاور خانواده یا &hellip;. یاد افراد خاصی می&zwnj;افتیم.</p>


قسمت 1:قسمت اول برند سازی شخصی مقدماتی

برای مشاهده این قسمت لطفا دوره را خریداری نمایید


قسمت 2:قسمت دوم برند سازی شخصی مقدماتی

برای مشاهده این قسمت لطفا دوره را خریداری نمایید


قسمت 3:قسمت سوم برند سازی شخصی مقدماتی

برای مشاهده این قسمت لطفا دوره را خریداری نمایید


قسمت 4:قسمت چهارم برند سازی شخصی مقدماتی

برای مشاهده این قسمت لطفا دوره را خریداری نمایید


قسمت 5:قسمت پنجم برند سازی شخصی مقدماتی

برای مشاهده این قسمت لطفا دوره را خریداری نمایید


قسمت 6:قسمت ششم برند سازی شخصی مقدماتی

برای مشاهده این قسمت لطفا دوره را خریداری نمایید


قسمت 7:قسمت هفتم برند سازی شخصی مقدماتی

برای مشاهده این قسمت لطفا دوره را خریداری نمایید


قسمت 8:قسمت هشتم برند سازی شخصی مقدماتی

برای مشاهده این قسمت لطفا دوره را خریداری نمایید


قسمت 9:قسمت نهم برند سازی شخصی مقدماتی

برای مشاهده این قسمت لطفا دوره را خریداری نمایید


قسمت 10:قسمت دهم برند سازی شخصی مقدماتی

برای مشاهده این قسمت لطفا دوره را خریداری نمایید


قسمت 11:قسمت یازدهم برند سازی شخصی مقدماتی

برای مشاهده این قسمت لطفا دوره را خریداری نمایید


قسمت 12:قسمت دوازدهم برند سازی شخصی مقدماتی

برای مشاهده این قسمت لطفا دوره را خریداری نمایید


قسمت 13:قسمت سیزدهم برند سازی شخصی مقدماتی

برای مشاهده این قسمت لطفا دوره را خریداری نمایید

لینک کوتاه: http://modirankhallagh.ir/SL/Index/558G8i
به اشتراک بگذارید: