رویداد مدیران خلاق

مهارت ارائه ( آموزش مدرس)

عنوان دوره

مهارت ارائه ( آموزش مدرس)


ویدیو معرفی

لینک کوتاه: http://modirankhallagh.ir/SL/Index/00W6m
به اشتراک بگذارید:

توضیحات دوره

مهارت ارائه ( آموزش مدرس)

در این کلاس آنلاین کلیه جزییات و مواردی که در ارائه تخصص و مهارت شما در کارگاههای آموزشی تان توانمندتان خواهد کرد بیان خواهدشد .چگونگی برگزارکردن یک کارگاه آموزشی و نحوه تدریس با هدف اثرگذاری بیشتر .

مواردی مهم و ضروری در فن بیان و زبان بدن در حین تدریس و ارتباط موثر با مخاطب برقرارنمودن .تکنیک های سخنوری و سخنرانی موثر و چگونگی ارائه موثر و کارآمد

مدت کلاس : 2ساعت

به همراه جزو آموزشی

بهای ثبت نام : 350هزارتومان