رویداد مدیران خلاق

مشتری مداری حرفه ای ( سالن های زیبایی)

عنوان دوره

مشتری مداری حرفه ای ( سالن های زیبایی)


ویدیو معرفی

لینک کوتاه: http://modirankhallagh.ir/SL/Index/40C4r
به اشتراک بگذارید:

توضیحات دوره

مشتری مداری حرفه ای ( سالن های زیبایی)

در کشورایران تعابیر و تصورات اشتباهی درباره مشتری مداری وجود دارد و شاید حدود 20% از کسب وکارها به خوبی این فرایند سرنوشت ساز را اجرا می کنند و نتایج درخشانی بدست میاورند . مطمئنا تجربه مشتری مهم ترین کلیدبرای وفادارسازی و جذب مشتری های بیشتر است وبه واسطه مشتری مداری حرفه ای شکل می گیرد و دهان به دهان انتقال می یابد و  در این کلاس آموزشی تکنیک ها و رفتارها و تعابیرمهمی تعریف و توصیه می شود جهت مشتری مداری حرفه ای در سالن های زیبایی با هدف کسب درامد بشتر و برندشدن در نزد مشتریان .

مدت کلاس : 2ساعت

به همراه جزو آموزشی

بهای ثبت نام : 390هزارتومان