رویداد مدیران خلاق

مدیریت سالن زیبایی

عنوان دوره

مدیریت سالن زیبایی


ویدیو معرفی

لینک کوتاه: http://modirankhallagh.ir/SL/Index/80R7c
به اشتراک بگذارید:

توضیحات دوره

مدیریت سالن زیبایی

مدیریت علم دانستن و هنرتوانستن است و این علم همیشه نیاز به بروزرسانی وآرایشی دارد .همچنین در حال حاضر ضروری ترین موضوعی ست که ارتباط مستقیم با موفقیت و برندسازی یک مجموعه زیبایی دارد.

 در این درس مهم ترین نکته های مدیریت مجموعه جهت بهره وری بیشتر ارائه می گردد .همچنین در این کلاس تست هوش مدریتی نیز گرفته می شود و موارد اجرایی جهت مدیریت راهبردی مطرح می گردد .

مدت کلاس : 2 ساعت

به همراه ارائه جزوه آموزشی

بهای ثبت نام کلاس :410هزارتومان