رویداد مدیران خلاق

مدیریت فردی مدیران سالن های زیبایی (هدف گذاری و برنامه ریزی)

عنوان دوره

مدیریت فردی مدیران سالن های زیبایی (هدف گذاری و برنامه ریزی)


ویدیو معرفی

لینک کوتاه: http://modirankhallagh.ir/SL/Index/816U8l
به اشتراک بگذارید:

توضیحات دوره

مدیریت فردی ) هدف گذاری و برنامه ریزی (

همه آرایشگران می خواهند موفق شوند اما چرا همه موفق نمی شوند ؟

مهم ترین دلیل موفق نشدن مدیران سالن های زیبایی در نداشتن و نشناختن هدف و عدم برنامه ریزی حرفه ای ست 

اصلی ترین هسته موفقیت مدیریت فردی در تنظیم و طراحی استراتژی توسعه سالن زیبایی و خدماتش برای مشتریان است

و این درس پی و بنیان تمام دروس دوره آموزش آنلاین آرایشگران پیشگام  موفقیت است

نحوه هدف گذاری و برنامه ریزی صحیح مدیران برای رسیدن به موفقیت ها ارائه می گردد .

مدت کلاس آنلاین : دوساعت 

به همراه ارائه جزوه آموزشی

بهای ثبت نام در کلاس : 196هزارتومان 

ر